Ansvar og ordensregler
Enhver form for behandling foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at vejledende tider fra hudtypescanning følges. Den vejledende tid oplyst af systemet er ingen garanti for, at der ikke kan forekomme solskoldning. Det er op til den enkelte bruger at gøre brug af almindelig sund fornuft ved valg af behandlingstid.
Regler og retningslinjer udarbejdet af CLUBTAN Sol & Wellness skal følges herunder anvisninger og irettesættelser givet af personale.
Du skal til enhver tid opføre dig på en måde, så andre ikke bliver unødigt generet af dig. Du skal altid rengøre solarium og kabine efter dig. Enhver overtrædelse af ordensregler vil medføre omgående bortvisning samt annullering af medlemskab.
CLUBTAN Sol & Wellness tager ikke ansvar for personskader på en bruger eller gæst som følge af ulykker eller egne/andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Brug opbevaring og videregivelse af personoplysninger
De afgivne oplysninger anvendes ved oprettelse af brugerkonto/abonnement og opbevares strengt fortroligt. Brugeren er indforstået med, at der kan gøres brug af afgivne oplysninger i forbindelse med kommercielle markedsføringskampagner for CLUBTAN. Oplysningerne videregives ikke til 3. part. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis de oplysninger, der opbevares om dig, er forkerte, har du ret til at få dette ændret. Henvendelse herom kan ske til post@clubtan.dk. Læs den fulde cookie- og privatlivspolitik her: Cookie- & privatlivspolitik.

Værdigenstande
Brugere og gæster medbringer alle værdigenstande på eget ansvar. CLUBTAN Sol & Wellness bærer ikke ansvaret for tab i tilfælde af glemte sager, tyveri af og/eller skade på brugere og gæsters ejendomme eller værdigenstande.

Brugerkonto
Brugerkonto er KUN gyldigt i det lokale center, som det er oprettet i, og ikke i andre CLUBTAN centre. Ved oprettelse af en brugerkonto kan der indbetales en saldo kontant ved kreditkort, sedler eller mønter.

Brugerregistrering
Brugere skal ved hvert besøg registreres. Dette foregår ved, at der foretages en scanning af brugerens biometriske fingertopologi (fingeraftryk). Hvis en bruger af forskellige årsager ikke kan logge ind via dette aftryk, kan registrering foregå ved hjælp af en personlig kode, som fremsendes via SMS. Login med personlig kode giver ikke adgang til FRI SOL på abonnement.

FRI SOL på abonnement
Abonnementet er kun gældende i det center, der vælges. FRI SOL indebærer, at du må tage sol for maksimalt 70 kr. med et interval på minimum 48 timer. Abonnementet er personligt, og må ikke bruges af andre end medlemmet selv, og der skal logges ind med fingeraftryk.

Pris og betaling
Til betaling af FRI SOL på abonnement vil der blive trukket følgende beløb:
• Betaling for resten af måneden (hvis abonnementet er oprettet den 20. september, skal der betales for de sidste 10 dage frem til den 30. september).
• Herefter kr. 179/159/139,- pr. måned i løbet af bindingsperioden (alt efter hvilket abonnement, der er valgt)
• Efter bindingsperioden er prisen kr. 179/159/139 pr. måned (alt efter hvilket abonnement, der er valgt)
• Hvis der er tilvalgt lotion tillægges der 20 kr. til den månedlige betaling.

Ved oprettelse af FRI SOL på abonnement betales med kreditkort for perioden fra oprettelsen til første betaling via Betalingsservice. Dette er for at abonnementet kan starte med det samme og dagene i resten af oprettelsesmåneden tæller ikke med i bindingsmånederne. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket via Betalingsservice fra abonnentens bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned, kan betalingen ikke gennemføres via Betalingsservice, vil betalingen blive trukket via det tilknyttede kreditkort.

CLUBTAN Sol & Wellness forbeholder sig ret til at ændre prisen med 30 dages varsel. Der kan ikke foretages prisændringer i bindingsperioden. Prisændringer meddeles pr. mail eller SMS.

Binding
Abonnementet har en bindingsperiode på 1/3/6 måneder (alt efter hvilket abonnement der er valgt), og abonnementet er dermed ustoppeligt i de første 1/3/6 kalendermåneder. OBS: Abonnementet løber videre efter bindingsperioden, hvis det ikke er opsagt med gældende opsigelsesvarsel. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte abonnementer. Enkelte FRI SOL abonnementer har igen binding grundet oprettelse i forbindelse med specielle kampagne tilbud. Disse kan opsiges med gældende opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

Opsigelse
Abonnementet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage, dog tidligst med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Opsigelsen skal ske via bookingautomaten, hvor opsigelse af abonnement foregår ved aktivering af knappen ”Stop LAVPRIS abonnement” under punktet “ret abonnement”, som du finder under “Ret profil”. Når opsigelse er trådt i kraft slettes alle data vedrørende bankkonto og Cpr nr. fra systemet. Abonnementer tegnet online, kan desuden opsiges online efter login med e-mailadresse og den ved oprettelsen tilsendte aktiveringskode.

Ansvar, aftalepart og hæftelsesforhold
Ved oprettelse af FRI SOL på abonnement, bekræfter abonnenten, at vedkommende er myndig eller har godkendelse af forældre/værge til at indgå abonnements aftale. Abonnementsaftalen indgås med CLUBTANs hovedkontor “Unicore Development ApS”. Da abonnementet er en ydelse, der kan tages i brug med det samme, bortfalder fortrydelsesretten, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges i henhold til nedenstående.

Aftalen er ustoppelig i bindingsperioden jf. ovenstående afsnit. Det er til enhver tid abonnentens ansvar at sikre, at der er tilknyttet en gyldig bankkonto og betalingskort til aftalen, hvis det ikke er muligt at trække betaling, hverken via Betalingsservice eller kreditkort bliver abonnementet inaktivt indtil betalingen gennemføres. Der hæftes stadig indtil abonnementet er opsagt og udløbet. Ved ugyldige kort eller kontooplysninger samt ved fejlet oprettelse af betalingsserviceaftale vil systemet vil automatisk bede om opdatering af bankkonto eller betalingskort umiddelbart efter login.

Kvittering
Kvittering for betaling fremgår af saldooversigten, som findes under “ret profil”.