Algemene voorwaarden en gedragsregels

Elke behandeling / sessie is voor eigen risico. Wij adviseren u om de indicatieve tijden die u na de huidscan worden gegeven op te volgen. De door het systeem opgegeven indicatieve tijden geven u niet de garantie dat er geen zonnebrand kan optreden. Het is aan de gebruiker om zijn of haar gezond verstand te gebruiken bij de keuze van de behandeling. De regels en richtlijnen van CLUBTAN en de adviezen en instructies van haar medewerkers dienen strikt te worden opgevolgd.

U dient zich altijd op een dusdanige wijze te gedragen dat anderen van uw gedrag geen hinder ondervinden. U dient de zonnebank en de cabine na gebruik altijd te reinigen. Elke overtreding van onze gedragsregels kan ertoe leiden dat u met onmiddellijke ingang de toegang wordt ontzegd en uw lidmaatschap beëindigd. CLUBTAN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en letsel door ongevallen of andere acties van leden. De Nederlandse wetgeving is van toepassing.

Behandeling, opslag en openbaarmaking van gebruikersinformatie
De informatie die wordt verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersaccount / abonnement wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De gebruiker gaat ermee akkoord dat van de door hem verstrekte informatie gebruik mag worden gemaakt voor commerciële marketingcampagnes van CLUBTAN.

Waardevolle bezittingen
Het meebrengen van waardevolle bezittingen is voor eigen risico. CLUBTAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan eigendommen van gebruikers en gasten tijdens hun bezoek.

Gebruikers account
Een gebruikers account is alleen geldig in de studio waar deze is aangemaakt en dus niet in andere CLUBTAN studio’s. Wanneer u een gebruikers account aanmaakt kunt u de prijs voor de gekozen behandeling contant of met uw bankpas of credit card betalen. Eventuele tegoeden worden op uw account bijgeboekt en verrekend met toekomstige reserveringen / behandelingen.

Registratie gebruiker
Gebruiker dient zich bij elk bezoek aan de studio te registreren. Dit geschiedt door het maken van een scan van de vingerafdruk van de gebruiker. Indien het voor de gebruiker door omstandigheden niet mogelijk is om zich met de vingerafdruk te registreren, dan kan dit ook door het invoerren van gebruikersnaam en wachtwoord dat uw wordt toegestuurd via een sms. Wanneer u inlogt met deze persoonlijke code kunt u geen gebruik maken van het voordeel abonnement.

Voordeel abonnement
Het abonnement is alleen geldig in de studio waar deze is afgesloten. Onbeperkt zonnen houdt in dat u een behandeling kunt boeken van maximaal € 14 en met een interval van minimaal 48 uur.

Het abonnement is persoonlijk en mag niet worden gebruikt door een ander dan het lid zelf. Het abonnement loopt door tot opzegging zoals vermeld in de voorwaarden. Geheel of gedeeltelijke restitutie van een gedane betaling voor een abonnement is niet mogelijk. Het abonnement kan worden opgezegd na 1 kalendermaand). Het abonnement zal niet automatisch worden beëindigd. Bij het aanvragen van het abonnement wordt de eerste betaling verricht via bankpas of credit card voor de periode van de afsluitdatum tot de datum van de eerste afschrijving via SEPA machtiging. Vanaf dat moment zal het abonnementsbedrag aan het begin van elke maand via SEPA machtiging automatisch worden afgeschreven van het bankrekeningnummer van de abonnee.

Betaling van het voordeel abonnement verloopt als volgt:

  • Betaling voor het resterende deel van de mand.
  • Daarna een maandelijks bedrag van € 24 (Er kan sprake zijn van een lager bedrag mocht er een promotie lopen).
  • Wanneer de optie lotion is gekozen bij het abonnement betaalt u een extra bedrag van € 3 per maand.

Opzegging
Het abonnement kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen ingaande na de maand waarin werd opgezegd en met inachtname van de initieel afgesproken abonnementsperiode. De opzegging dient te worden gedaan op de boekingszuil in de studio. U zegt het abonnement op door op de knop “stop low cost Subsription” in het menu User information te drukken. Zodra het abonnement is beëindigd worden alle gegevens van de gebruiker uit ons systeem verwijderd.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De overeenkomst is bindend voor de minimaal gekozen periode. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de abonnee ervoor zorg te dragen dat zijn of haar gebruikers profiel is gekoppeld aan een geldige SEPA incasso overeenkomst. Het is niet mogelijk een incasso stop te zetten omdat het abonnement inactief is tot het moment waarop wij de betaling hebben ontvangen. Abonnee verplicht zich tot volledige betaling van het abonnementsgeld tot het moment waarop het abonnement op correcte wijze is beëindigd. Indien de betalingsgegevensonjuist zijn zal het systeem automatisch vragen de gegevens te actualiseren bij de eerstvolgende log in.

Prijsaanpassingen
CLUBTAN behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen met 30 dagen kennisgeving. Binnen de minimaal afgesproken abonnement periode kunnen de prijzen niet worden aangepast. De prijsaanpassingen zullen per e-mail of sms worden bekendgemaakt.

Bewijs van betaling
Bewijs van betaling wordt weergegeven in het saldo overzicht in het menu User information.