ONBEPERKT ZONNEN

VOORWAARDEN

Gebruiker-/abonnementsvoorwaarden

VERANTWOORDELIJKHEID EN ORDE REGELS
Elke vorm van behandeling is op eigen risico. We raden aan om de richttijden van huidtype scanning te volgen. De geadviseerde tijd door het systeem biedt geen garantie dat er geen zonnebrand kan optreden. Het is aan de individuele gebruiker om gezond verstand te gebruiken bij het kiezen van de behandelingstijd.

Regels en richtlijnen opgesteld door CLUBTAN moeten worden gevolgd, inclusief instructies en correcties.
• Je moet je te allen tijde zo gedragen dat anderen niet onnodig lastiggevallen worden door jou.
• Je moet altijd de zonnebank en de cabine na gebruik schoonmaken.
• Er mag niet meer dan 1 persoon per cabine aanwezig zijn.

Elke overtreding van de huisregels zal leiden tot onmiddellijke verwijdering en annulering van het lidmaatschap.

CLUBTAN neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel aan een gebruiker of gast als gevolg van ongevallen of handelingen/nalatigheid van zichzelf of andere bezoekers.
Verder wordt de Deense schadevergoedingswet op dit gebied gevolgd.

GEBRUIK, OPSLAG EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
De afgivne oplysninger anvendes ved oprettelse af bruger/abonnement og opbevares strengt fortroligt. Brugeren er indforstået med, at der kan gøres brug af afgivne oplysninger i forbindelse med kommercielle markedsføringskampagner for CLUBTAN. Oplysningerne videregives ikke til 3. part. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis de oplysninger, der opbevares om dig, er forkerte, har du ret til at få dette ændret. Henvendelse herom kan ske til post@clubtan.net. Læs den fulde cookie- og privatlivspolitik her: Cookie- & privacybeleid

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Gebruikers en gasten nemen alle waardevolle voorwerpen op eigen risico mee.
CLUBTAN draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies in geval van vergeten zaken, diefstal van en/of schade aan eigendommen of waardevolle spullen van gebruikers en gasten.

GEBRUIKER
Uw gebruiker is ALLEEN geldig in de CLUBTAN winkel waarin het is aangemaakt. Bij het boeken met een gebruiker kan contant worden betaald of met een creditcard.

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Gebruikers moeten bij elk bezoek worden geregistreerd. Dit gebeurt door het scannen van de biometrische vingertop topologie (vingerafdruk) van de gebruiker. Als een gebruiker om verschillende redenen niet kan inloggen met deze afdruk, kan registratie plaatsvinden met behulp van een persoonlijke code, die via SMS wordt verzonden. Inloggen met een persoonlijke code geeft geen toegang tot ONBEPERKT ZONNEN op abonnement.

ONBEPERKT ZONNEN
Het abonnement is alleen geldig in de winkel waarvoor het is aangemaakt. ONBEPERKT ZONNEN houdt in dat je zonnebank mag gebruiken tot een waarde van 14EUR met een minimuminterval van 40 uur. Het abonnement is persoonlijk en mag niet door iemand anders dan het lid zelf worden gebruikt, en inloggen met een vingerafdruk is vereist.

PRIJS EN BETALING
Voor de betaling van het ONBEPERKT ZONNEN abonnement zal het volgende bedrag worden afgeschreven bij het afsluiten:
• Betaling voor de rest van de maand (als het abonnement op 20 september is aangemaakt, moet er betaald worden voor de laatste 10 dagen tot 30 september).
• Daarna 24 EUR per maand.
• Indien lotion als aanvulling wordt gekozen, wordt er 3 EUR toegevoegd aan het maandbedrag.

Wanneer u uw ONBEPERKT ZONNEN abonnement in de winkel aanmeldt, betaalt u de resterende dagen van de maand onmiddellijk met uw creditcard aan de kiosk. Als u uw abonnement online heeft aangemeld, worden de resterende dagen van de maand betaald via SEPA-automatische incasso. Dit is om ervoor te zorgen dat het abonnement direct na aanmelding ingaat. Vervolgens worden de volgende maandelijkse abonnementsbetalingen automatisch via SEPA-incasso (SEPA Direct Debit) betaald.
CLUBTAN behoudt zich het recht voor om de prijs van uw abonnement te wijzigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Prijswijzigingen worden via e-mail of sms gecommuniceerd. Door deze algemene voorwaarden van het ONBEPERKT ZONNEN abonnement te accepteren, machtigt u CLUBTAN (d.w.z. Unicore Development ApS in Denemarken) om terugkerende betalingen vanaf uw bankrekening uit te voeren via SEPA-automatische incasso. Deze terugkerende SEPA-incassobetalingen worden maandelijks op de eerste dag van elke maand afgeschreven. Als onderdeel van uw rechten heeft u recht op terugbetaling door uw bank onder de voorwaarden van uw overeenkomst met uw bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop het bedrag van uw rekening is afgeschreven. Uw rechten staan uitgelegd in een verklaring die u bij uw bank kunt opvragen.

BINDING
Het abonnement heeft geen bindende periode buiten de opzegtermijn.
Het abonnement loopt door totdat het is opgezegd met de geldende opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. Het is niet mogelijk, om welke reden dan ook, om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te krijgen van vooruitbetaalde abonnementen.

OPZEGGEN
Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. De opzegging moet gebeuren via de boekingsautomaat, waar de opzegging van het abonnement plaatsvindt door de knop 'Stop ONBEPERKT ZONNEN' te activeren onder het gedeelte 'Abonnement', dat je kunt vinden onder 'Mijn CLUBTAN'.
Zodra de opzegging van kracht wordt, worden alle gegevens met betrekking tot de bankrekening en het burgerservicenummer uit het systeem verwijderd. Abonnementen kunnen ook online worden opgezegd HIER na inloggen met e-mail en activeringscode. Als je een activeringscode mist, druk dan op 'Code vergeten'.

VERANTWOORDELIJKHEID, CONTRACTPARTIJ EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERHOUDINGEN
Bij het afsluiten van het 'ONBEPERKT ZONNEN' abonnement bevestigt de abonnee dat hij/zij meerderjarig is of toestemming heeft van ouders/voogd om een abonnementsovereenkomst aan te gaan. De abonnementsovereenkomst wordt gesloten met de rechtspersoon die de lokale CLUBTAN-winkel bezit waarin het abonnement wordt geactiveerd. De inning van de abonnementsbetaling vindt plaats via het gezamenlijke betalingssysteem van het hoofdkantoor van CLUBTAN, dat beheerd wordt door het hoofdkantoor van CLUBTAN. Aangezien het abonnement een dienst is die direct gebruikt kan worden, vervalt het herroepingsrecht en loopt het abonnement door tot het wordt beëindigd in overeenstemming met het bovenstaande. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de abonnee om ervoor te zorgen dat een geldige bankrekening en betaalkaart aan de overeenkomst zijn gekoppeld; als het niet mogelijk is om betaling af te schrijven, hetzij via Betaalservice of creditcard, wordt het abonnement inactief totdat de betaling is verwerkt.
Er blijft verantwoordelijkheid totdat het abonnement is opgezegd en verlopen. Bij ongeldige kaart- of rekeninggegevens, en bij mislukte opzet van een automatische incasso-overeenkomst, zal het systeem automatisch vragen om een update van de bankrekening of betaalkaart direct na het inloggen.

KWITANTIE
Het betalingsbewijs is te vinden in het saldo-overzicht, dat te vinden is onder 'Mijn CLUBTAN'.