ONBEPERKT ZONNEN

VOORWAARDEN

Gebruiker-/abonnementsvoorwaarden

VERANTWOORDELIJKHEID EN ORDE REGELS
Elke vorm van behandeling is op eigen risico. We raden aan om de richttijden van huidtype scanning te volgen. De geadviseerde tijd door het systeem biedt geen garantie dat er geen zonnebrand kan optreden. Het is aan de individuele gebruiker om gezond verstand te gebruiken bij het kiezen van de behandelingstijd.
Regels en richtlijnen opgesteld door CLUBTAN moeten worden gevolgd, inclusief instructies en correcties.
Je moet je te allen tijde gedragen op een manier die anderen niet onnodig stoort. Je moet altijd het solarium en de cabine na gebruik schoonmaken. Elke overtreding van de regels zal resulteren in onmiddellijke verwijdering en annulering van het lidmaatschap.
CLUBTAN neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel aan een gebruiker of gast als gevolg van ongevallen of handelingen/nalatigheid van zichzelf of andere bezoekers.
Verder wordt de Deense schadevergoedingswet op dit gebied gevolgd.

GEBRUIK, OPSLAG EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
De verstrekte informatie wordt gebruikt bij het aanmaken van een gebruiker/abonnement en wordt strikt vertrouwelijk bewaard. De gebruiker begrijpt dat de verstrekte informatie kan worden gebruikt voor commerciële marketingcampagnes voor CLUBTAN. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren. Als de over u opgeslagen informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten wijzigen. Vragen hierover kunnen worden gericht aan post@clubtan.dk. Lees hier het volledige cookie- en privacybeleid: Cookie- & privacybeleid

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Gebruikers en gasten nemen alle waardevolle voorwerpen op eigen risico mee.
CLUBTAN draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies in geval van vergeten zaken, diefstal van en/of schade aan eigendommen of waardevolle spullen van gebruikers en gasten.

GEBRUIKER
Uw gebruiker is ALLEEN geldig in de CLUBTAN winkel waarin het is aangemaakt. Bij het boeken met een gebruiker kan contant worden betaald of met een creditcard.

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Gebruikers moeten bij elk bezoek worden geregistreerd. Dit gebeurt door het scannen van de biometrische vingertop topologie (vingerafdruk) van de gebruiker. Als een gebruiker om verschillende redenen niet kan inloggen met deze afdruk, kan registratie plaatsvinden met behulp van een persoonlijke code, die via SMS wordt verzonden. Inloggen met een persoonlijke code geeft geen toegang tot ONBEPERKT ZONNEN op abonnement.

ONBEPERKT ZONNEN
Het abonnement is alleen geldig in de winkel waarvoor het is aangemaakt. ONBEPERKT ZONNEN houdt in dat je zonnebank mag gebruiken tot een waarde van 14EUR met een minimuminterval van 40 uur. Het abonnement is persoonlijk en mag niet door iemand anders dan het lid zelf worden gebruikt, en inloggen met een vingerafdruk is vereist.

PRIJS EN BETALING
Voor de betaling van ONBEPERKT ZONNEN op abonnement zal het volgende bedrag worden afgeschreven bij het aanmaken:
• Betaling voor de rest van de maand (als het abonnement op 20 september is aangemaakt, moet er betaald worden voor de laatste 10 dagen tot 30 september).
• Vervolgens 24 EUR per maand.
• Als lotion als extra is gekozen, wordt er 3 EUR toegevoegd aan de maandelijkse betaling.

Bij het opzetten van de ONBEPERKT ZONNEN abonnement wordt het kredietkaart belast voor de resterende dagen van de maand. Dit is om ervoor te zorgen dat het abonnement meteen start. Daarna wordt de maandelijkse vergoeding automatisch afgeschreven, hetzij via kaart of via de betalingsdienst aan het begin van elke kalendermaand. Als de betaling niet kan worden verwerkt via de kredietkaart, zal geprobeerd worden de betaling van de volgende maand via de betalingsdienst te incasseren.
CLUBTAN behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Prijsveranderingen worden per e-mail of SMS medegedeeld.

BINDING
Het abonnement heeft geen bindende periode buiten de opzegtermijn.
Het abonnement loopt door totdat het is opgezegd met de geldende opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. Het is niet mogelijk, om welke reden dan ook, om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te krijgen van vooruitbetaalde abonnementen.

OPZEGGEN
Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. De opzegging moet gebeuren via de boekingsautomaat, waar het opzeggen van het abonnement gebeurt door de "Stop ONBEPERKT ZONNEN abonnement" knop te activeren onder het "wijzig abonnement" onderdeel, dat je vindt onder "Profiel bewerken". Zodra de opzegging is doorgevoerd, worden alle gegevens met betrekking tot de bankrekening en het burgerservicenummer uit het systeem verwijderd. Abonnementen die online zijn afgesloten, kunnen ook online worden opgezegd na inloggen met een e-mailadres en de bij registratie verzonden activeringscode.

VERANTWOORDELIJKHEID, CONTRACTPARTIJ EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERHOUDINGEN
Bij het afsluiten van het ONBEPERKT ZONNEN op abonnement bevestigt de abonnee dat hij/zij meerderjarig is of de goedkeuring heeft van ouders/voogd om een abonnementsovereenkomst aan te gaan. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan met het hoofdkantoor van CLUBTAN “Unicore Development ApS”. Aangezien het abonnement een dienst is die direct kan worden gebruikt, vervalt het herroepingsrecht, en het abonnement gaat door totdat het wordt opgezegd in overeenstemming met het volgende. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de abonnee om ervoor te zorgen dat een geldige bankrekening en betaalkaart aan de overeenkomst zijn gekoppeld; als het niet mogelijk is om betaling af te schrijven, hetzij via Betalingsdienst of creditcard, wordt het abonnement inactief totdat de betaling is verwerkt.
Der hæftes stadig indtil abonnementet er opsagt og udløbet. Ved ugyldige kort eller kontooplysninger samt ved fejlet oprettelse af betalingsserviceaftale, vil systemet automatisk bede om opdatering af bankkonto eller betalingskort umiddelbart efter login.

KWITANTIE
Het ontvangstbewijs voor betaling staat in het saldoverzicht, dat te vinden is onder 'Profiel bewerken'.