COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vår tjänst. Om du inte vill att vi registrerar sådana uppgifter, ska du radera dina cookies och avstå från att fortsätta använda webbplatsen. Nedan har vi förtydligat vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies
Webbplatsen använder “cookies”, vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar och eventuellt lösenord, skapa statistik och riktade tjänster. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Cookies skickas fram och tillbaka mellan en webbläsare och en webbserver och de innehåller bland annat uppgifter om dina användarinställningar, inloggningsuppgifter samt hur webbplatsen används och hur ofta den besöks.

En cookie raderas automatiskt efter ett visst antal månader, men den förnyas efter varje besök på webbplatsen. Livslängden för en cookie som används för statistik, registrering av tillgängligt innehåll och riktad reklam är vanligtvis 12–24 månader.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Om du raderar eller blockerar cookies kan informationen bli mindre relevant för dig och dyka upp oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, vilka anges i översikten längst ner på denna sida.

PERSONUPPGIFTER

Allmänt

Personuppgifter är all slags uppgifter som till någon del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats registrerar och bearbetar vi en mängd sådana uppgifter. Detta händer t.ex. vid ordinarie tillgång till innehåll, om du registrerar dig för vår SMS-tjänst, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, samt annan användning av tjänster, eller om du gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och bearbetar vanligtvis följande typer av uppgifter: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen).

I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du upprättar en inloggning på webbplatsen, skickar ett meddelande i kontaktformuläret eller när du gör ett köp. Om du registrerar dig som användare/abonnent via automaterna i ett solcenter har du även möjlighet att logga in med ditt fingeravtryck eller med ditt användarnamn och lösenord. Väljer du fingeravtryck kommer detta att registreras i automaten i det aktuella centret. Du kan läsa mer om vilka uppgifter som registreras och villkoren för att upprätta ett abonnemang HÄR

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligen eller olagligen raderas, publiceras, förloras, förvanskas eller hamnar i orätta händer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig den information som med största sannolikhet är relevant för dig, samt för att kunna leverera, hantera och fakturera de tjänster du har efterfrågat eller köpt. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tidsperioden som tillåts enligt lag, och vi tar bort dem när de inte längre behövs. Perioden baseras på typen av uppgifter och bakgrunden för lagring. Det går därför inte att ange någon generell tidsram för när uppgifter raderas utan som utgångspunkt lagras uppgifter om betalningstransaktioner i 5 år enligt bokföringslagen men uppgifter registreras i samband med förfrågningar via kontaktformulär/e-postadress, som inte avser transaktioner, raderas efter handläggning av förfrågan.

Delning av uppgifter
Delning av personuppgifter som namn, e-postadress m.m., kommer endast att ske om du samtycker till detta. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett adekvat skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som vi bearbetar om dig. Du kan dessutom när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan även återkalla det samtycke som du har gett för bearbetning av dina uppgifter. Om uppgifterna som bearbetas om dig är inkorrekta har du rätt att få dessa korrigerade eller raderade.

Förfrågningar om detta kan göras till: post@clubtan.dk.
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Tredje part
Tredje part med tillgång till cookies och information om användningen av denna webbplats:
Doubleclick.net, Google, LinkedIn, Facebook.

Utgivare/Datakontrollant
Unicore Development ApS
CVR 30517539
Tempovej 24
DK-8500 Grenaa