franchise

FRANCHISE

MARKNADSFÖRING

SYNLIGHET ÄR AVGÖRANDE

SYNLIGHED ER AVGÖRANDE

Synlighet är nyckeln

Inget lämnas åt slumpen på CLUBTAN. Vi tror på vikten av att vara synliga, bli sedda och hörda. Men det är också avgörande att vår synlighetsstrategi för CLUBTAN ger de önskade resultaten. Därför använder vi marknadsanalyser från Megafon, vilket ger oss en djup förståelse för våra solarieanvändares förväntningar, önskemål och tillfredsställelse.

Branding

STRATEGISK SYNLIGHET I CLUBTAN

Vi förstår vikten av synlighet, att bli sedda och få ut vårt budskap. Men det är lika viktigt att vår marknadsföring och synlighet runt CLUBTAN fungerar. Därför använder vi marknadsanalyser från Megafon, vilket ger oss insikter om våra solarieanvändares förväntningar, önskemål och tillfredsställelsenivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av marknadsföringsmaterial. Vi har ett starkt fokus på sociala medier men erbjuder även annonser för placering i din lokala tidning, flygblad och mycket mer. I våra nyaste butiker finns det informationsskärmar i fönstren för att dra till sig uppmärksamhet, samt en attraktiv fasadbeklädnad.