FRI SOLNING

VILLKOR

Användar-/abonnemangsvillkor

ANSVAR OCH ORDNINGREGLER
All form av behandling sker på egen risk. Vi rekommenderar att man följer de vägledande tiderna från hudtypsskanning. Den vägledande tiden som systemet ger är ingen garanti för att solbränna inte kan inträffa. Det är upp till varje användare att använda sunt förnuft vid val av behandlingstid.
Regler och riktlinjer upprättade av CLUBTAN ska följas, inklusive instruktioner och korrigeringar.
Du ska alltid uppträda på ett sätt så att andra inte onödigt störs av dig. Du ska alltid rengöra solarium och kabin efter dig. Varje överträdelse av ordningsreglerna kommer att leda till omedelbar bortvisning samt avbokning av medlemskap.
CLUBTAN tar inte ansvar för personskador på en användare eller gäst till följd av olyckor eller egna/andras besökandes handlingar eller brist på handlingar.
I övrigt följs dansk skadeståndsrätt på området.

ANVÄNDNING, FÖRVARING OCH VIDAREBEFORDRAN AV PERSONUPPGIFTER
Den tillhandahållna informationen används vid skapande av användare/prenumeration och lagras strikt konfidentiellt. Användaren förstår att den givna informationen kan användas för kommersiella marknadsföringskampanjer för CLUBTAN. Informationen vidarebefordras inte till tredje part. Du har rätt att få reda på vilken personlig information vi lagrar om dig. Om den lagrade informationen om dig är felaktig har du rätt att få den ändrad. Förfrågningar om detta kan göras till post@clubtan.dk. Läs den fullständiga cookie- och sekretesspolicyn här: Cookie- & integritetspolicy

VÄRDEFÖREMÅL
Användare och gäster tar med sig alla värdeföremål på egen risk.
CLUBTAN tar inte ansvar för förlust i händelse av glömda saker, stöld av och/eller skada på användares och gästers egendom eller värdeföremål.

ANVÄNDARE
Ditt användarkonto är ENDAST giltigt i den CLUBTAN-butik där det skapades. Vid bokning med ett användarkonto kan betalning ske kontant eller med kreditkort.

ANVÄNDARREGISTRERING
Användare måste registreras vid varje besök. Detta görs genom att skanna användarens biometriska fingertoppstopologi (fingeravtryck). Om en användare av olika skäl inte kan logga in med detta avtryck, kan registrering ske med hjälp av en personlig kod, som skickas via SMS. Inloggning med personlig kod ger inte tillgång till FRI SOLNING MED ABONNEMANG.

FRI SOLNING MED ABONNEMANG
Abonnemanget gäller endast i den butik det skapas för. FRI SOLNING MED ABONNEMANG innebär att du får sola för ett värde av 100 kr med ett intervall på minst 40 timmar. Abonnemanget är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv, och inloggning krävs med fingeravtryck.

PRIS OCH BETALNING
För betalning av FRI SOLNING med abonnemang kommer följande belopp att dras när det skapas:
• Betalning för resten av månaden (om abonnemanget skapas den 20 september, ska betalning göras för de sista 10 dagarna fram till den 30 september).
• Därefter 199 kr,- per månad.
• Om lotion har valts som ett tillägg läggs 20 kr. till den månatliga betalningen.

När du registrerar dig för FRI SOLNING MED ABONNEMANG betalas med kreditkort för resten av månadens dagar. Detta är för att abonnemanget ska starta direkt. Därefter dras den månatliga avgiften automatiskt antingen via kort eller genom Betalningstjänst i början av varje kalendermånad. Om betalningen inte kan genomföras via kreditkort kommer nästa månads betalning att försökas dras genom Betalningstjänst.
CLUBTAN förbehåller sig rätten att ändra priset med 30 dagars förvarning. Prisändringar meddelas via e-post eller SMS.

BINDNINGSTID
Abonnemanget har ingen bindningstid utöver uppsägningstiden.
Abonnemanget fortsätter tills det sägs upp med gällande uppsägningsvarsel på pågående månad + 30 dagar. Det är inte möjligt, oavsett anledning, att få en partiell eller total återbetalning av förutbetalda abonnemang.

UPPSÄGNING
Abonnemanget kan när som helst sägas upp med ett varsel på pågående månad + 30 dagar. Uppsägningen ska ske via bokningsautomaten, där avbokning av abonnemanget görs genom att aktivera knappen ”Stoppa FRI SOLNING MED ABONNEMANG” under punkten “ändra abonnemang”, som du hittar under “Ändra profil”. När uppsägningen trätt i kraft raderas all data om bankkonto och personnummer från systemet. Abonnemang som tecknats online kan dessutom sägas upp online efter inloggning med e-postadress och den vid registreringen skickade aktiveringskoden.

ANSVAR, AVTALSPART OCH ANSVARSFÖRHÅLLANDEN
Vid upprättande av FRI SOLNING MED ABONNEMANG bekräftar prenumeranten att han/hon är myndig eller har föräldrars/vårdnadshavares godkännande för att ingå i ett prenumerationsavtal. Prenumerationsavtalet ingås med CLUBTANs huvudkontor “Unicore Development ApS”. Eftersom prenumerationen är en tjänst som kan användas omedelbart, upphävs ångerrätten, och prenumerationen fortsätter tills den sägs upp i enlighet med följande. Det är alltid prenumerantens ansvar att se till att ett giltigt bankkonto och betalkort är kopplade till avtalet; om det inte är möjligt att dra betalning, varken via betalningstjänst eller kreditkort, blir prenumerationen inaktiv tills betalningen genomförs.
Der hæftes stadig indtil abonnementet er opsagt og udløbet. Ved ugyldige kort eller kontooplysninger samt ved fejlet oprettelse af betalingsserviceaftale, vil systemet automatisk bede om opdatering af bankkonto eller betalingskort umiddelbart efter login.

KVITTO
Kvittot för betalning visas i saldoöversikten, som finns under 'Redigera profil'.