FRI SOLNING

VILLKOR

Användar-/abonnemangsvillkor

ANSVAR OCH ORDNINGREGLER
All form av behandling sker på egen risk. Vi rekommenderar att man följer de vägledande tiderna från hudtypsskanning. Den vägledande tiden som systemet ger är ingen garanti för att solbränna inte kan inträffa. Det är upp till varje användare att använda sunt förnuft vid val av behandlingstid.

Regler och riktlinjer upprättade av CLUBTAN ska följas, inklusive instruktioner och korrigeringar.
• Du ska alltid bete dig på ett sätt så att andra inte onödigtvis störs av dig.
• Du måste alltid rengöra solariumet och kabinen efter dig.
• Det får inte vara mer än 1 person per kabin.

Any violation of the rules of conduct will result in immediate expulsion and cancellation of membership.

CLUBTAN tar inte ansvar för personskador på en användare eller gäst till följd av olyckor eller egna/andras besökandes handlingar eller brist på handlingar.
I övrigt följs dansk skadeståndsrätt på området.

ANVÄNDNING, FÖRVARING OCH VIDAREBEFORDRAN AV PERSONUPPGIFTER
De afgivne oplysninger anvendes ved oprettelse af bruger/abonnement og opbevares strengt fortroligt. Brugeren er indforstået med, at der kan gøres brug af afgivne oplysninger i forbindelse med kommercielle markedsføringskampagner for CLUBTAN. Oplysningerne videregives ikke til 3. part. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis de oplysninger, der opbevares om dig, er forkerte, har du ret til at få dette ændret. Henvendelse herom kan ske til post@clubtan.net. Læs den fulde cookie- og privatlivspolitik her: Cookie- & integritetspolicy

VÄRDEFÖREMÅL
Användare och gäster tar med sig alla värdeföremål på egen risk.
CLUBTAN tar inte ansvar för förlust i händelse av glömda saker, stöld av och/eller skada på användares och gästers egendom eller värdeföremål.

ANVÄNDARE
Ditt användarkonto är ENDAST giltigt i den CLUBTAN-butik där det skapades. Vid bokning med ett användarkonto kan betalning ske kontant eller med kreditkort.

ANVÄNDARREGISTRERING
Användare måste registreras vid varje besök. Detta görs genom att skanna användarens biometriska fingertoppstopologi (fingeravtryck). Om en användare av olika skäl inte kan logga in med detta avtryck, kan registrering ske med hjälp av en personlig kod, som skickas via SMS. Inloggning med personlig kod ger inte tillgång till FRI SOLNING MED ABONNEMANG.

FRI SOLNING MED ABONNEMANG
Abonnemanget gäller endast i den butik det skapas för. FRI SOLNING MED ABONNEMANG innebär att du får sola för ett värde av 100 kr med ett intervall på minst 40 timmar. Abonnemanget är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv, och inloggning krävs med fingeravtryck.

PRIS OCH BETALNING
För betalning av FRI SOLNING med abonnemang kommer följande belopp att dras när det skapas:
• Betalning för resten av månaden (om abonnemanget skapas den 20 september, ska betalning göras för de sista 10 dagarna fram till den 30 september).
• Därefter 199 kr,- per månad.
• Om lotion har valts som ett tillägg läggs 20 kr. till den månatliga betalningen.

När du registrerar dig för FRI SOLNING MED ABONNEMANG betalas med kreditkort för resten av månadens dagar. Detta är för att abonnemanget ska starta direkt. Därefter dras den månatliga avgiften automatiskt antingen via kort eller genom Betalningstjänst i början av varje kalendermånad. Om betalningen inte kan genomföras via kreditkort kommer nästa månads betalning att försökas dras genom Betalningstjänst.
CLUBTAN förbehåller sig rätten att ändra priset med 30 dagars förvarning. Prisändringar meddelas via e-post eller SMS.

BINDNINGSTID
Abonnemanget har ingen bindningstid utöver uppsägningstiden.
Abonnemanget fortsätter tills det sägs upp med gällande uppsägningsvarsel på pågående månad + 30 dagar. Det är inte möjligt, oavsett anledning, att få en partiell eller total återbetalning av förutbetalda abonnemang.

UPPSÄGNING
Prenumerationen kan när som helst sägas upp med en uppsägningstid på innevarande månad + 30 dagar. Uppsägningen måste ske via bokningsautomaten, där uppsägning av prenumerationen sker genom att aktivera knappen 'Stop FRI SOLNING' under avsnittet 'Abonnemang', som du hittar under 'Mitt CLUBTAN'.
När uppsägningen träder i kraft raderas alla data som rör bankkonto och personnummer från systemet. Prenumerationer kan också sägas upp online HÄR efter inloggning med e-post och aktiveringskod. Om du saknar en aktiveringskod, tryck på 'Glömt kod'.

ANSVAR, AVTALSPART OCH ANSVARSFÖRHÅLLANDEN
Vid upprättandet av prenumerationen 'OBEGRÄNSAD SOLNING' bekräftar prenumeranten att de är myndiga eller har föräldrar/vårdnadshavares godkännande för att ingå ett prenumerationsavtal. Prenumerationsavtalet ingås med den juridiska enhet som äger den lokala CLUBTAN-butiken där prenumerationen aktiveras. Insamlingen av prenumerationsbetalningen sker via CLUBTANs huvudkontors gemensamma betalningssystem, som administreras av CLUBTANs huvudkontor. Eftersom prenumerationen är en tjänst som kan användas omedelbart, förfaller ångerrätten, och prenumerationen fortsätter tills den avslutas i enlighet med ovanstående. Det är alltid prenumerantens ansvar att se till att ett giltigt bankkonto och betalkort är kopplade till avtalet; om det inte är möjligt att dra betalningen, antingen genom betaltjänst eller kreditkort, blir prenumerationen inaktiv tills betalningen bearbetas.
Man är fortfarande ansvarig tills prenumerationen är uppsagd och utgången. Vid ogiltiga kort- eller kontouppgifter, samt vid misslyckad upprättelse av direktdebiteringsavtal, kommer systemet automatiskt att be om uppdatering av bankkonto eller betalkort direkt efter inloggning.

KVITTO
Kvitto på betalning finns i saldoöversikten, som finns under 'Mitt CLUBTAN'.