ALLMÄNNA VILLKOR OCH RIKTLINJER

Ansvar och ordningsregler

All form av behandling sker på egen risk. Vi rekommenderar att de vägledande tiderna från hudtypsskanningen följs. Den rekommenderade tiden som anges av systemet är ingen garanti för att du inte bränner dig. Det är upp till den enskilde användaren att använda sunt förnuft vid val av behandlingstid.

Regler och riktlinjer som utarbetats av CLUBTAN ska följas, inklusive instruktioner och tillrättavisningar från personal. Du ska hela tiden uppträda på ett sätt så att andra inte blir onödigt besvärade av dig. Du ska alltid städa solariet och båset efter dig. Eventuellt brott mot ordningsregler kommer att resultera i omedelbar uteslutning och uppsägning av medlemskapet.
CLUBTAN tar inte ansvar för personskador hos en användare eller gäst till följd av olyckor eller egna/andra besökares handlingar eller bristfälliga handlingar. Vidare följs dansk skadeståndsrätt på detta område.

Användning, lagring och delning av personuppgifter

Uppgifterna som tillhandahålls används när du upprättar användarprofil/abonnemang hos CLUBTAN på Unicore Development Aps och hålls strikt konfidentiellt. Användaren samtycker till att de uppgifter som tillhandahålls får användas i samband med kommersiella marknadsföringskampanjer för CLUBTAN. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Om uppgifterna om dig är felaktiga har du rätt att få dessa ändrade. Förfrågningar om detta kan göras till post@clubtan.dk. Läs hela cookie- och integritetspolicyn här: cookie- och integritetspolicy.

Värdesaker

Användare och gäster tar med värdesaker på egen risk. CLUBTAN ansvarar inte för förluster i händelse av kvarglömda föremål, stöld av och/eller skada på användares och gästers egendom eller värdesaker.

Användare

Din användarprofil är ENDAST giltig i CLUBTAN-butiken där den upprättades.

Användarregistrering

Användare måste registreras vid varje besök. Detta sker genom att skanna användarens biometriska fingertopologi (fingeravtryck). Om en användare av olika anledningar inte kan logga in via detta fingeravtryck kan registrering ske med en personlig kod som skickas via SMS. Inloggning med personlig kod ger inte tillgång till FRI SOLNING med abonnemang.

Tillfälligt energitillägg

På grund av den rådande energikrisen tar vi ut ett tillfälligt energitillägg för varje bokning som görs av användare utan FRI SOLNING-abonnemang. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på detta tillfälliga energitillägg beroende på utvecklingen av aktuella elpriser.

ABONNEMANGSVILLKOR

FRI SOLNING med abonnemang

Abonnemanget är endast giltigt i det valda centret och kan inte användas i andra CLUBTAN. FRI SOLNING med abonnemang innebär att du kan sola för ett värde av 100:- under en 40-timmars tidsperiod. Abonnemanget är personligt och får inte användas av någon annan än medlemmen själv, som måste vara inloggad med fingeravtryck.

Pris och betalning

För betalning av FRI SOLNING med abonnemang dras följande belopp:
Betalning för resten av månaden om abonnemanget upprättades den 20 september ska betalning ske för de sista 10 dagarna fram till den 30 september.
Därefter är priset 199:- per månad  [inkl./exkl. lotion]
I abonnemanget ingår lotion, som kostar 20:- extra per månad

Vid upprättandet av FRI SOLNING med abonnemang sker betalning med kreditkort för perioden från upprättande till slutet av månaden. Därefter dras betalning den första i varje månad.

CLUBTAN förbehåller sig rätten att ändra priset med 30 dagars varsel. Prisändringar meddelas per e-post eller SMS.

Bindning

Abonnemanget har INGEN bindningstid.
Abonnemanget löper tills det sägs upp med giltig uppsägning av innevarande månad + 30 dagar. Det är inte möjligt, oavsett anledning, att få en delvis eller total återbetalning av förbetalda abonnemang.

Uppsägning

Abonnemanget kan sägas upp när som helst med en uppsägningstid på innevarande månad + 30 dagar, dock tidigast från utgången av överenskommen minimiperiod. Uppsägningen ska göras via bokningsautomaten i studion där uppsägning av abonnemanget sker genom att trycka på knappen “Stoppa FRI SOLNING med abonnemang” under punkten “Uppdatera abonnemang”, som du hittar under “Mitt CLUBTAN “. När uppsägningen har trätt i kraft raderas all betalningsinformation m.m. från systemet. Abonnemang som tecknas online kan även sägas upp online efter inloggning med en e-postadress och den aktiveringskod som skickas vid upprättande.

Ansvar, avtalspart och ansvarsförhållanden

Vid upprättandet av FRI SOLNING med abonnemang bekräftar abonnenten att han eller hon är minst 18 år gammel. Abonnemangsavtalet ingås med CLUBTANs huvudkontor “Unicore Development ApS”. Då abonnemanget är en tjänst som kan användas omedelbart frånsägs ångerrätten och abonnemanget löper tills det sägs upp med giltig uppsägning.

Det är alltid abonnentens ansvar att säkerställa att ett giltigt betalkort är knutet till avtalet, om det inte går att ta ut betalning via betalkort, kommer abonnemanget att vara inaktivt tills betalningen är genomförd. Ansvaret fortsätter tills abonnemanget är uppsagt och har löpt ut. Vid ogiltiga kort kommer systemet automatiskt att be om en uppdatering av betalkort direkt efter inloggning.

Kvitto

Kvitto på betalning framgår av saldosammanställningen som finns under “Mitt CLUBTAN”.